บริษัท พนันอังกฤษเห็นการร้องเรียนจากลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างมาก

จากตัวเลขล่าสุดที่รวบรวมจากคณะกรรมาธิการการพนันผ่าน BBC Panorama บริษัท พนันของอังกฤษได้เห็นการร้องเรียนจากลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างมาก ใกล้ถึง 5,000% ที่แน่นอนยิ่งขึ้นภายในห้าปีที่ผ่านมา นักพนันที่มีปัญหาได้กล่าวหาว่า บริษัท ให้บริการการพนันดำเนินการต่อเพื่อพยายามล่อลวงให้พวกเขาเดิมพันหลังจากที่พวกเขาขอให้ถูกลบออกจากรายชื่อผู้รับจดหมาย กระโดดมากจาก 2013 ถึง 2018: ตัวเลขแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปี 2561 มีการร้องเรียนจากลูกค้าถึงคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับ บริษัท การพนันเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในปี

Read more